Linus skapade harmoni med Coloramas experttjänster

När Linus för en tid sedan köpte nytt hus fick vi på Colorama den stora äran att hjälpa honom med färgsättningen både invändigt och utvändigt samt förslag på inredning. Innan han vände sig till våra experter hade han själv hittat golv och kakel från Golvabia. Vår uppgift i projektet blev att färgsätta varje rum utifrån de golv Linus valt. Även …