Colorama Norrköping Employer Branding

Employer Branding är viktigt för Colorama Norrköping

Vi säkerställer rätt kompetens genom vårt arbetsgivarvarumärke, employer branding. På Colorama Norrköping arbetar vi med det vi står för, tjänster vi erbjuder och vi bygger och underhåller våra relationer. Vi inser att kompetenta medarbetare är vår viktigaste tillgång och en förutsättning för framgång. Därför vill vi attrahera och behålla rätt medarbetare med mål att positionera oss som en attraktiv arbetsgivare.

Employer branding – rätt person på rätt plats

För oss är employer branding ett sätt att hitta rätt personer för vårt företag. En viktig nämnare är att medarbetare måste dela Colorama Norrköpings värderingar, ha ett genuint intresse för kunden och verksamheten samt besitta den nödvändiga kompetensen som krävs för arbetet. Det finnas en överensstämmelse mellan individ och företag på flera olika plan, berättar Gunilla Larson som är personalchef på Colorama Norrköping.

Konkurrensen om kompetenta medarbetare ökar och blir allt mer branschöverskridande. Det blir svårare att hitta rätt kompetens då många slåss om de med rätt erfarenhet, utbildning och personlighet. Det är stora utmaningar för oss med en marknad där kundbeteendet ändras i allt högre hastighet, säger Gunilla Larson.

Employer Branding Personalchef Colorama Norrköping

Resultatet som vi har fått genom att arbeta med employer branding är kompetenta och lojala medarbetare. Jag är medveten om att employer branding har påverkat Colorama Norrköping positivt, vilket vi ser i vår årliga HALU undersökning. Den visar att våra medarbetare trivs och är lojala, vilket lyfter Colorama Norrköping som varumärke. Vi har investerat i marknadsföring där vi lyfter arbetsgivarvarumärket, men den bästa marknadsföringen är våra fina medarbetare, berättar Gunilla Larson.

Välkomna att läsa mer om Colorama Norrköping.