Image

Trygg och säker hantering av dina personuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar till Colorama Norrköping eller som vi samlar in på annat sätt. I denna informationstext beskriver vi därför hur och varför Colorama Norrköping behandlar dina personuppgifter som kund.

Rubrik 2

Rubrik 2

nu2022tRikta sig till lokala fu00f6reningar och klubbar inom idrott och kultur
nu2022tVu00e4rna extra om barn- och ungdomsverksamheter
nu2022tVara fu00f6renlig med Colorama Norrku00f6pings vu00e4rdegrund
nu2022tGe mu00f6jlighet till mu00f6ten med kunder och allmu00e4nhet
nu2022tVara folklig och nu00e5 en bred publik
n
Genom att sponsra idrott och evenemang med stark idrottsanknytning kan vi mu00f6ta konkurrens pu00e5 marknaden och engagera vu00e5ra kunder lu00e5ngsiktigt. Vu00e5r idrottssponsring omfattar fotboll, ishockey pu00e5 fu00f6rbundsnivu00e5 samt elitnivu00e5, men vi satsar ocksu00e5 pu00e5 ungdomsidrott.