Fasadexperter Colorama Norrköping

FASADEXPERTER RYCKER UT – relationer i fokus

För våra fasadexperter är det viktigt att bygga relationer med såväl våra konsumenter som yrkeskunder. Kunderna ska känna sig trygga med att kunna ställa alla typer av frågor. Fasadexperterna är noggranna och utförliga i sina rekommendationer, vilket underlättar för kunderna att göra rätt från början. Det sparar både pengar och extra jobb.

Vi fokuserar på ett lyckat slutresultat och alla aspekter som spelar in på vägen dit. En korrekt analys av kundens behov är avgörande. Fasadexperten har både gedigen kunskap och erfarenhet. Den kommer väl till pass när nya husägare köper sitt hus av någon som inte har varit så noga med underhållet.

Det vanligaste problemet är underhållsintervallerna. När röta och angrepp sätter sig på fasaden behövs det mer arbete för underhåll än vanligtvis. Har inte kunden full historik på sitt hus så rekommenderar vi alltid besök av vår fasadexpert. Kunden får en kvalificerad tjänst med 2-3 timmars arbete av en certifierad fasadexpert till en kostnad som utgör knappt en promille av fastighetens värde.