Fasadfärg Colorama Norrköping

Välj rätt fasadfärg

Är din fasad i behov av en översyn och du vill veta vad du ska göra, samt vilken fasadfärg som är lämplig? Värdefulla hjälpmedel och goda råd när du ska måla om din fasad! Säkerställ ett bra resultat som håller i flera år med hjälp av Åkes fasadanalys. Välj rätt fasadfärger och produkter för både förbehandling och målning utifrån tillståndet på din fasad. Våra fasadexperter vet allt om hur olika fasader beter sig och påverkas av väder och vind. Vid ett hembesök kan de besiktiga och analysera din fasads tillstånd. Fasadexperten sammanfattar sin analys i ett protokoll och tar fram en åtgärdsplan, samt rekommenderar lämplig färg.

  1. Kontakta oss!
  2. Bokat besök hos dig.
  3. Analys.
  4. Dokumentation.
  5. Genomgång av fasadanalys.

Du får möjligheten att låta vår hantverksexpert projektleda hela ditt fasadprojekt. Vi arbetar med specialister inom fasadtvätt, fasadrenoveringar och fasadmålning.

Just nu är det sommarpriser på fasadfärg från Alcro Bestå och Jotun DEMIDEKK. Välkommen in i butik för att ta del av erbjudandet.