Hållbarhet Colorama Norrköping

Vi tänker hållbarhet ur ett brett perspektiv

Under flera års tid har vi lagt stort fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Att vårt arbete verkligen leder någon vart visade sig vid senaste omcertifieringen av ISO 9001, ISO 14001 och 450001, som vi gick igenom utan anmärkning.

För oss är hållbarhetsarbete inte bara en pappersprodukt, utan någonting vi arbetar dagligen med i butiken. Vi använder oss utav flera verktyg för att ständigt förbättra kvaliteten, vår påverkan på miljön samt arbetsmiljön.

– Vi ser att vårt arbete ger resultat. Nu vid senaste revisionen för omcertifiering av ISO 9001, ISO 14001 och 45001 gick vi igenom utan anmärkning, säger Danijela Johansson, affärsutvecklare och marknadschef.

Hållbarhet är att bry sig om vad kunderna tycker

Vad kunderna tycker är viktigt för oss. Vi mäter kontinuerligt kundnöjdheten kontinuerligt genom ett undersökningsverktyg där vi fångar upp kundens upplevelser i butiken. Vi får då rätt underlag som hjälper oss att vidta åtgärder och fatta medvetna beslut.

– Varje vecka stämmer vi av och beslutar oss för vilket område vi ska prioritera att förbättra. Vi får sällan anmärkningar på samma sak två veckor i rad, vilket är ett tecken på att vi ständigt arbetar med förbättringar.

Hållbarhet är att arbeta aktivt för en bättre miljö

Vi är inte bara noggranna med vilka produkter vi köper in till butiken, utan även hur vi hanterar dem. Till exempel vid färgbrytning, som om det blir återkommande fel kan vara en stor miljöbov.

– Miljö är en del av leveransen till kund. De ska kunna känna sig trygga med att våra produkter är ett bra val. Vi arbetar aktivt med att få in miljöpåverkan hos våra leverantörer och i medarbetarnas konsekvenstänk.

Hållbarhet är att värdesätta sina medarbetare

Inom området arbetsmiljö har vi gjort mycket, både för att förbättra medarbetarnas fysiska och psykosociala hälsa.

– För mig betyder hållbarhet att våra medarbetare ska må bra hos oss under hela arbetslivet, säger vår HR chef Gunilla Larson.

Då vårt arbete bland annat innebär upprepade tunga lyft tar vi hjälp av företagshälsovården som kommer till butiken och visar hur man utför alla arbetsmoment på ett ergonomiskt sätt.

– Vi arbetar med medarbetarnas hälsa genom årliga hälsokontroller och vi fångar upp psykosociala problem. Om någon exempelvis känner stress tittar vi över arbetssituationen. Vi uppmuntrar till fysisk aktivitet och uppmanar alla att använda sitt friskvårdsbidrag till aktiviteter som man blir svettig av.