Hållbarhetsarbete Colorama Norrköping

Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete är något som genomsyrar hela Colorama Norrköpings arbetssätt. Nu har företaget tagit ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete. Från och med maj 2019 kommer hela överskottet från försäljningen av påsar gå till Naturskyddsföreningens miljöarbete. Syftet är att bidra med att aktivt minska konsumtionen av alla sorters påsar. Samtidigt hoppas man på att öka medvetenheten om påsarnas negativa miljöpåverkan hos kunderna. Colorama Norrköping har valt att skänka överskottet av försäljningen av påsar till Naturskyddsföreningen på grund av deras hållbarhetsarbete med miljöfrågor, naturen och en hållbar framtid.  

Colorama Norrköping arbetar aktivt med sina leverantörer gällande miljövänliga alternativ. I butiken skyltar man med skyltar som visar det miljövänligare alternativet. Det kan underlätta valet för kunderna. Företaget har historiskt arbetat aktivt med miljöfrågor och är sedan 2017 ISO certifierade för miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Målet är att minska förbrukningen av Coloramapåsar och få kunder att välja bort påsen, om inte det finns behov av den. Medarbetarna uppmuntrar alla våra kunder som köper påsen att återanvända och återvinna påsen.