Kundernas behov och tjänsteutveckling

Vi arbetar på flera fronter för att kunna erbjuda kunderna vad de vill ha

Med kontinuerliga kundundersökningar och noggrann omvärldsbevakning i ryggen utvecklar vi hela tiden vår verksamhet efter kundernas behov och önskemål. Bland annat har vi tagit fram vi olika experttjänster för att kunna erbjuda hjälp med allt från val av första produkt till ett lyckat slutresultat – precis som kunden vill ha det.

För oss är det viktigt att hålla oss uppdaterade om kundernas behov för att kunna erbjuda de produkter och tjänster de önskar.

– De kundundersökningar och den omvärldsbevakning vi kontinuerligt gör visar att allt fler kunder vill ha ett färdigt resultat. Därför har vi under senaste åren satsat mycket på konceptutvecklingen av våra experttjänster, säger Danijela Johansson, affärsutvecklare och marknadschef.

Hon berättar att affärsutveckling och varumärkesarbete går hand i hand, då vi tydligt förmedlar mervärden som tillgodoser våra kunders behov.

– Just nu växer tjänstefieringen i alla branscher, även i vår. Kunderna vill få arbetet utfört, i stället för att göra allt själva.

Ur det behovet växte vår tjänst hantverksexpert fram, som innebär att vi erbjuder en kontaktperson för projektledning av alla hantverkare under hela projektets gång.

– Vi är tydliga med vad tjänsten innebär och kunden vet exakt vad den får.

Viktigt att berätta vad vi gör

Att vi har implementerat och arbetar med våra tjänster har skapat en stolthet hos våra experter och lett till väldigt nöjda kunder.

– Vi satsar mycket på marknadsföring för att få ut vårt budskap, där många kunder har låtit oss fotografera projekten och använda i vår marknadsföring. Att vi jobbar med tjänster är relativt nytt i en så produktbaserad bransch som vår.

Danijela berättar att konceptutveckling är ett pågående arbete.

– Vi har tagit fram verktyg för att ständigt kunna utveckla tjänsterna genom mätning av KPI:er, målgruppsanpassning och uppföljning. Vi lyssnar på våra kunder och håller oss uppdaterade med hur kundbehovet och beteenden förändras.

Läs mer om våra tjänster