Kundlojalitet_b2b_Colorama_Norrkoping

Hur skapar och bibehåller man kundlojalitet inom business-to-business?

Vill man ha lojala kunder inom B2B räcker det inte att lita på de digitala kommunikationsvägarna. Kundlojalitet både skapas och stärks i en symbios av personliga relationer och digitala verktyg. Det går inte heller att enbart lita på pris och kvalitet, de mjuka värden är mer betydelsefulla än vad man kan tro. Därför är vårt mål att bli proffskundernas bästa vän.

Att kostnaden för att vinna en ny kund inom B2B (business-to-business) är högre än inom B2C (business-to-customer) är ingen hemlighet. Därför är det viktigt att vårda de kunder som visar intresset för företagets produkter och tjänster. 

En stark bidragande faktor till kundlojalitet är den upplevda kundnyttan. Det är inte bara själva produkten eller tjänsten som skapar lojala kunder, utan också upplevelsen vid beställning, leverans och efterföljande hantering av stödtjänster och support.

Det räcker inte att tillförlita sig på pris och kvalitativa produkter. Fler insatser är nödvändiga för att kunden ska vara varumärket troget. Inom B2B är oftast traditionella lojalitetsprogram med bonusnivåer och mängdrabatter styrande, för oss är det viktigt att även lägga fokus på de mjuka värdena. 

God kommunikation är grunden till lojala kunder

Kommunikation är grunden för att skapa en bra känsla i en kundrelation. Vi engagerar oss och sätter oss in i våra kunders arbete och utmaningar och stärker därmed förtroendet i vår relation. Vi får kunder att dela med sig av sina upplevelser. 

Med kunskap om kundens utmaningar kan vi ta fram produkter och tjänster som underlättar proffsens vardag. Våra medarbetare är lyhörda för kundens behov och arbetar med stort hjärta för att ge en god service. Vårt mål är att bli proffsens bästa vän.

Dagens tekniska utveckling effektiviserar kundvården och ger oss data för att kunna skapa riktade erbjudanden. Att skapa skräddarsydda erbjudanden leder till kundnytta och i förlängningen även lojalitet. Men detta blir ett kraftfullt verktyg först när de digitala verktygen kombineras med en personlig relation.

– Kundportaler i all sin ära, men glöm inte att träffa och prata med era kunder också, säger marknadschefen Danijela Johansson.