Nära ledarskap för att skapa trygghet och lojala medarbetare

Generellt sett har vi på Colorama Norrköping låg personalomsättning. Vi har arbetat aktivt för att få våra medarbetare att trivas och vilja stanna länge, bland annat genom ett nära ledarskap och att verkligen lyssna på vad de tycker och tänker.

För att kunna hjälpa våra kunder att få det precis som de vill ha det, krävs kunskap och erfarenhet om de produkter vi säljer. Därför är det viktigt för oss med lojala medarbetare som trivs och har kul på jobbet.

– En av anledningarna till att medarbetarna trivs bra är för att Peter är en bra ledare, en entreprenör som ser till att Colorama Norrköping är ett företag i tiden, säger Gunilla Larson, HR Chef.

Hon berättar att vi ständigt förändras som företag och är samtidigt måna om att få med medarbetarna på tåget för att de ska känna sig trygga.

– De får möjlighet att utvecklas på arbetsplatsen, bland annat genom att få prova på olika ansvarsområden. Gunilla kan dock tycka att en viss personalomsättning är bra.

– Då får vi in nya ögon som kan titta på varför vi arbetar på vissa sätt.

En nyckelfaktor är att lyssna

En annan faktor som leder till ökad trivsel och lojalitet är att vi lyssnar på våra medarbetare.

– När säljcheferna har utvecklingssamtal lyssnar de på vad medarbetarna tycker. Vi brukar även arrangera en kick-on där alla får möjlighet att komma med förslag och påverka nya projekt. Det är viktigt att alla får en möjlighet att berätta vad de tänker och känner. Nu håller de på att titta på varenda önskemål som kommit in som rör flytten.

Vi arbetar även med vår uppförandekod, där det tydligt står beskrivet hur man ska bete sig mot kunder, leverantörer och sina medarbetare.

Förberedelser för smidig flytt

I september flyttar vi till nya lokaler, en stor förändring som vi planerat länge för. Redan i augusti rekryterade vi två nya medarbetare i rollen som projektledare och säljchef.

– För att belastningen inte skulle bli för stor valde vi att rekrytera två nya medarbetare. En tanke var också att de kan ha varandra som bollplank.

Nu planerar de inför flytten, när vi väl är på plats kommer de ha ansvar för varsitt verksamhetsområde: konsumentbutiken och experter samt yrkesbutiken och utesäljare.

– Vi tror på ett nära ledarskap och har därför valt att dela upp ansvaret. Under projektets gång bygger vi successivt upp vår nya organisation för att skapa en trygghet och kontinuitet i arbetsgruppen.