Yrkesliv

Hos oss ska man kunna arbeta, trivas och må bra ett helt yrkesliv

Vad vore vi utan våra medarbetare? Ingenting! Därför lägger vi stort fokus på att alla ska kunna arbeta, trivas och må bra i vår butik. Den som ser till att alla mår bra, både fysiskt och psykiskt är vår HR Chef Gunilla Larson.

– När vi pratar om att vi ska arbeta hållbart betyder det att man ska kunna vara här under hela arbetslivet.

Att se till att våra medarbetare trivs och mår bra, både fysiskt och psykiskt är Gunilla Larsons främsta uppgift. Det gör hon på flera olika sätt.

– Vi har hälso- och medarbetarundersökningar varje år för att tidigt kunna fånga upp förändringar i medarbetarnas liv. Man kan känna sig helt frisk men vissa värden kanske visar att man har saker som man behöver göra något åt innan det blir allvarligt.

Som ett led i vårt förebyggande hälsoarbete kommer vi att bygga ett gym i våra nya lokaler.

– Att erbjuda träning i anslutning till arbetsplatsen gör träningen lättillgänglig och ökar förutsättningarna för att den också ska bli av.

Tanken är att vi så småningom ska kunna erbjuda våra medarbetare individuellt anpassade träningsprogram då vi alla har olika fysiska förutsättningar samt väldigt olika arbetsuppgifter, en del med tunga lyft och mycket bärande och en del med statiskt stillasittande arbete.

– Det ska bli riktigt spännande att få arbeta vidare med långsiktig hållbarhet får våra medarbetare med så bra förutsättningar.

Viktigt att bli lyssnad på

En viktig aspekt för att trivas på jobbet är känslan att man blir lyssnad på. Speciellt viktigt är det att fånga upp dem som oftast inte gör sin röst hörd.

– Våra säljchefer är jätteduktiga på att prata med och lyssna av våra medarbetare.

De har en tät och nära dialog med varandra vilket skapar trygghet. Speciellt viktigt är det nu när vi står inför vår flytt till nya lokalen.

Vi behöver göra en hel del förändringar i vårt arbetssätt och de är bra på att förklara varför. I och med att de skapar förståelse för förändringarna så är de också mycket lättare att genomföra dem.

I och med flytt till nya lokaler så kommer vi att addera fler verksamhetsområden.

– Att som medarbetare kunna få arbeta inom ett nytt område tror jag skapar en personlig utveckling. Det tror jag är viktigt.

Är du intresserad av att arbeta hos oss?