Måleri Johan Hertzman

Behöver du hjälp med ett klurigt måleriprojekt?

Johan Hertzman, teknisk säljare måleri, har lång erfarenhet av att lösa kluriga målerisituationer. Nu har han fått i uppdrag att hjälpa till att ta fram en lösning för ommålningen av ställningarna runt slussportarna vid Värmekyrkan i Norrköping.

Att hålla sig uppdaterad på nya verktyg, produkter, maskiner och spackel är Johan Hertzmans ansvar.

– Jag försöker att testa alla produkter innan de lanseras, annars är jag med vid första tillfället de används.

Med sin långa erfarenhet från branschen och en måleriteknisk utbildning i bagaget är förtroendet för Johan hos våra kunder högt. Nu har han fått i uppdrag att hjälpa till vid ett speciellt projekt.

– Ställningen runt slussportarna vid värmekyrkan ska målas om. Jag har fått uppdraget att ta fram en metod och produkter som passar för projektet.

Först ska ställningen sandblästras för att få bort gammal färg.

– Det innebär ett speciellt säkerhetstänk då färgresterna inte får hamna i vattnet.

Johan har tagit fram instruktioner för hur arbetet ska utföras och specialbeställt produkter för att få ett slutresultat som ska hålla i minst 25 år.

– Norrköping är expansivt och det finns flera ytor som ska behandlas med dessa produkter så vi kommer att ta in dem i butiken. Det är viktigt att hela tiden jobba med bredden på sortimentet.