Mymätning – ett måste för alla målare

Med en mymätare kan man enkelt kontrollera att man har applicerat rätt mängd färg på fasaden, en avgörande faktor för ett hållbart resultat. Enligt Johan Hertzman är det skrämmande få målare som vet hur det fungerar och många tror att det är mer komplicerat än vad det faktiskt är.

Genom att mäta vilken tjocklek färgen man applicerat på en yta har kan man säkerställa att det är rätt mängd. Har man applicerat för lite färg håller inte resultatet som förväntat och är färgskiktet för tjockt kan det leda till ökade spänningar i underlaget. Trots att man enkelt kan kontrollera att det är rätt mängd med en mymätare är det få målare som känner till hur man gör.
– Det är rätt nytt, vi började ha med mymätning i våra arbetsbeskrivningar förra året. Efter det har även färgtillverkare börjat ha med informationen i sin kommunikation, säger Johan Hertzman.

Så går en mymätning till

När målningen är klar trycker man med mymätaren, som är en liten våtfilmskam mot underlaget och kontrollerar mot en referensyta. Då ser man hur många tänder på kammen som träffats av den våta filmen.
– Egentligen är det väldigt enkelt, men man måste testa några gånger innan man kör skarpt. Det hjälper vi gärna till med i butiken. När vi visar hur det går till för våra yrkesmålare är responsen positiv. De flesta tror att det är mer komplicerat än vad det är.

Rätt mängd färg för bästa resultat

Johan berättar att när han hjälper till att beräkna hur mycket färg som ska gå åt till ett projekt kommer allt som oftast målare och lämnar tillbaka färg som inte gått åt.
– Antingen har de fel mått på ytan som ska målas eller så har de använt för lite färg. Tjockleken är avgörande för för hur länge det håller i och med att färglagren bryts ned av den ultravioletta strålningen.

Vid vissa projekt är det extra viktigt att rätt mängd färg appliceras, exempelvis vid rostskyddsmålning.
– Om man brandskyddsmålar är det extremt viktigt att använda rätt mängd färg.