Nya medarbetare introduktion

En lyckad kombination av medarbetare är viktigt för att utvecklas

Rätt person på rätt plats, en bra och individanpassad introduktion, en tillåtande miljö samt en mix av personligheter som lyfter varandra. Ta tillvara på allas styrkor och vara uppmärksam på att alla trivs och mår bra. Det är vad Gunilla Larson fokuserar på nu när vi rekryterar nya medarbetare.

Vi är mitt uppe i en rekryteringsprocess inför vår kommande expansion som vår HR Chef Gunilla Larson ansvarar för. Fyra nya medarbetare har anställts varav två redan har börjat.

– När man anställer nya medarbetare är introduktionen superviktig. Det ska finnas en individanpassad plan, arbetskläder och namnskylt redan första dagen för att medarbetaren ska känna sig välkommen.

Finns tidigare erfarenheter inom försäljning lägger vi större fokus på produktkunskap. Har medarbetaren erfarenhet inom inredning lägger vi vikten på försäljning vid introduktionen.

– Alla har olika styrkor som vi anpassar oss efter. Det är även viktigt att vi informerar om vår uppförandekod gentemot kunder, leverantörer och medarbetare.

Stöttning för att komma in i arbetet och teamet

Vi lägger stort fokus på att hjälpa våra medarbetare in i arbetet och ha en tillåtande miljö där det är okej att vara ny.

– Det ska inte vara jobbigt att fråga och i början får de gå bredvid en mer erfaren medarbetare. Många lär sig av att lyssna på andra medan andra vill läsa sig till informationen. Vissa vill ha fördjupad kunskap direkt, för andra räcker det att gå bredvid. Oavsett vad man föredrar är alla värdefulla.

Lägger pussel för att hitta rätt

För Gunilla rekryteringsprocessen en hektisk och samtidigt rolig period.

– Jag lägger ett pussel för att hitta olika styrkor och rätt kombination av personligheter. Om alla skulle vara likadana sker ingen utveckling. Det gäller att hitta en mix som lyfter varandra.

För Gunilla är det viktigt att känna alla medarbetare. Därför rör hon sig ofta ute i butiken och äter lunch i personalrummet.

– Jag vill kunna känna av om det finns några störningar. Vi har ett ansvar för alla människor som arbetar här.

Vi är i behov av fler medarbetare och intervjuer pågår löpande. Skulle du vilja bli en i vårt team?