Image

Trygg och säker hantering av dina personuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar till Colorama Norrköping eller som vi samlar in på annat sätt. I denna informationstext beskriver vi därför hur och varför Colorama Norrköping behandlar dina personuppgifter som kund.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I vissa fall kan dock dina personuppgifter överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES-området av våra tjänsteleverantörer. För att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder på plats, t.ex. dataöverföringsavtal som kräver att mottagarna skyddar uppgifterna på samma sätt som vi gör.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge som du är kund hos Colorama Norrköping och för den tid därefter som vi har en laglig grund för vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Läs vår integritetspolicy

Varifrån samlar vi personuppgifter?

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Mottagare som vi delar information med

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. 

Personuppgiftsansvarig:
Colorama Norrköping
Tel: 011-36 44 70  
E-post: info.norrkoping@colorama.se